Fagområder

Vi arbejder med både transmission, distribution og produktion på konventionelle og vedvarende energianlæg.

Net- og systemanalyse

Med benchmarking af såvel økonomisk effektivitet og leveringssikkerhed, handler det om at træffe den rigtige investeringsbeslutning - hver gang. Vi bistår blandt andet med at optimere strukturen i nettet, løse problemer i forbindelse med nettilslutning af produktionsanlæg og vurdere nye teknologier.

Nyanlæg og reinvestering


Anlægsprojekter kræver mange ressourcer - også internt.
På dette område hjælper vi blandt andet med at specificere forsynings- og produktionsanlæg, deltage i tests (FAT, SAT, integration med eksisterende anlæg) samt slutafprøvning og idriftsættelse.

Beskyttelse og overvågning

Vi har den teoretiske og praktiske baggrund for at designe og beregne relæbeskyttelsessystemer samt indstille, afprøve og fejlsøge på forskellige typer relæer. Vi kan også udføre fejlsøgning, indstilling og optimering af spændings- og effekt-frekvensreguleringer.

Driftsassistance

Fra vores eget arbejde i driftsorganisationer véd vi, at dagligdagen ikke altid tillader at komme til bunds i problemerne. Derfor tilbyder vi også hjælp til at udrede utilsigtede udkoblinger, komplicerede fejl og fejlfunktioner, undersøge spændingskvalitet og vurdere leveringssikkerhed.

Netberegninger og simuleringer

Inden nettet kan ombygges eller produktionen omstilles til mere vedvarende energi, er der behov for at gennemregne de relevante løsninger og scenarier. Vi hjælper med at opbygge og vedligeholde en netmodel i jeres netberegningsværktøj - og gennemfører også beregningerne af jeres projekt.

Hvem er vi

Om ELTAS ApS

Om ELTAS ApS

ELTAS ejes og drives af Peter Hartelius Vinter og Liv Hartelius Vinter med tilsammen 35 års erfaring fra elbranchen. Ideen til ELTAS opstod da vi synes at der er behov for en rådgiver der kender kundens organisation og udfordringer på linje med kundens egne medarbejdere, og som derfor har kort oplæringstid. En rådgiver der har bred erfaring og derfor kan inspirere og udfordre kunden – respektfuldt. En rådgiver der kan hjælpe jer med både at definere hvad problemet er og medvirke til opgavens løsning.