Fagområder

  Vi arbejder med både transmission, distribution og produktion på konventionelle og vedvarende energianlæg.

  Net- og systemanalyse

  Med benchmarking af såvel økonomisk effektivitet og leveringssikkerhed, handler det om at træffe den rigtige investeringsbeslutning - hver gang. Vi bistår blandt andet med at optimere strukturen i nettet, løse problemer i forbindelse med nettilslutning af produktionsanlæg og vurdere nye teknologier.

  Nyanlæg og reinvestering


  Anlægsprojekter kræver mange ressourcer - også internt.
  På dette område hjælper vi blandt andet med at specificere forsynings- og produktionsanlæg, deltage i tests (FAT, SAT, integration med eksisterende anlæg) samt slutafprøvning og idriftsættelse.

  Beskyttelse og overvågning

  Vi har den teoretiske og praktiske baggrund for at designe og beregne relæbeskyttelsessystemer samt indstille, afprøve og fejlsøge på forskellige typer relæer. Vi kan også udføre fejlsøgning, indstilling og optimering af spændings- og effekt-frekvensreguleringer.

  Driftsassistance

  Fra vores eget arbejde i driftsorganisationer véd vi, at dagligdagen ikke altid tillader at komme til bunds i problemerne. Derfor tilbyder vi også hjælp til at udrede utilsigtede udkoblinger, komplicerede fejl og fejlfunktioner, undersøge spændingskvalitet og vurdere leveringssikkerhed.

  Netberegninger og simuleringer

  Inden nettet kan ombygges eller produktionen omstilles til mere vedvarende energi, er der behov for at gennemregne de relevante løsninger og scenarier. Vi hjælper med at opbygge og vedligeholde en netmodel i jeres netberegningsværktøj - og gennemfører også beregningerne af jeres projekt.

  Om ELTAS ApS

  Om ELTAS ApS

  ELTAS ejes og drives af Peter Hartelius Vinter og Liv Hartelius Vinter med tilsammen 35 års erfaring fra elbranchen. Ideen til ELTAS opstod da vi synes at der er behov for en rådgiver der kender kundens organisation og udfordringer på linje med kundens egne medarbejdere, og som derfor har kort oplæringstid. En rådgiver der har bred erfaring og derfor kan inspirere og udfordre kunden – respektfuldt. En rådgiver der kan hjælpe jer med både at definere hvad problemet er og medvirke til opgavens løsning.

  Hvem er vi

  Vi har begge en solid, teoretisk og praktisk baggrund fra elforsyningsbranchen. Vi er vant til at samarbejde med vidt forskellige mennesker og virksomheder og løse mangeartede opgaver - for os er "svært" lig med "spændende".
  Peter Hartelius Vinter
  Peter Hartelius Vinter
  Peter er fra 1968 og Stærkstrømsingeniør (civil) fra DTU. Han er detaljeorienteret, har en stor paratviden og er en naturlig formidler af komplekse problemstillinger.
  Liv Hartelius Vinter
  Liv Hartelius Vinter
  Liv er fra 1975 og Stærkstrømsingeniør (diplom) fra IHK. Hun er hurtig til at tilegne sig ny viden, skarp til at optimere på teknik og processer, og kreativ i sin tilgang til opgaverne.

  Vi glæder os til at løse opgaver for jer